Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.3

data publikacji: 02-06-2009

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15/103, 61-823 Poznań,
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”
Wartość projektu: 3 365 959,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 365 959,00 PLN
Data podpisania uchwały: 09.04.2009 r.