Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 13-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: „Klub Środowiskowy Szansą Na Aktywność Zawodową i Społeczną Osób Niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja „MIELNICA”, ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
Wartość projektu: 815 487,00 zł
Wartość dofinansowania: 815 487,00 zł
Data podpisania umowy: 10.06.2010

Tytuł projektu: „Trenerzy pracy na start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”, PL. Zamkowy 2, 64 – 130 Rydzyna
Wartość projektu: 93 419,00 zł
Wartość dofinansowania: 93 419, 00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 21.05.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Pierścieniówka, Bach, rodzina o integracji przypomina
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”, Milin 5, 62-511 Kramsk
Wartość projektu: 86 395,00 PLN
Wartość dofinansowania: 86 395,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21-01-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: z nami „źle” bez nas jeszcze gorzej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Razem damy radę”, ul. Kaliska 19, 62-500 Konin
Wartość projektu: 329 445,00 zł
Wartość dofinansowania: 329 445,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 83 pkt.
Data podpisania umowy: 04.10.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: "Rozwój turystyki, agroturystyki, kuchni regionalnej i rzemiosła artystycznego - szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin
Wartość projektu: 315 053,00 PLN
Wartość dofinansowania: 315 053,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 81,5
Data podpisania umowy: 10-06-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej w Wielkopolsce.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 829 765,35 PLN
Wartość dofinansowania: 829 765,35 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82
Data podpisania umowy: 09-06-2011 r.