Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 17-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Ekonomia społeczna bo każdy człowiek jest dla nas ważny”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8 62-506 Konin
Wartość projektu: 258 537,60 zł
Wartość dofinansowania: 258 537,60 zł
Data podpisania umowy: 5 -03-2009r.

Tytuł projektu: „Fundraising – fundament sprawnej organizacji sektora ekonomii społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Faber Consulting Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń
Wartość projektu: 259 402,80 zł
Wartość dofinansowania: 259 402,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 11.03.2009 r.

Tytuł projektu: „Prospołecznik – wsparcie szkoleniowe instytucji otoczenia ekonomii społecznej” Nazwa i siedziba Beneficjenta: „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa – Adam Sikora, ul. Szczecińska 74, 91-222 Łódź
Wartość projektu: 624 810,00 PLN
Wartość dofinansowania: 624 810,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 89,50
Data podpisania umowy: 20.08.2009

Tytuł projektu: „Ekonomia społeczna jako atut”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 812 224,52 zł
Wartość dofinansowania: 812 224,52 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,0 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: „Wielkopolska Ekonomia Społeczna”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 916 572,02 zł
Wartość dofinansowania: 916 572,02 zł
Liczba zdobytych punktów: 93 pkt.
Data podpisania umowy: 12.10.2009 r.

Tytuł projektu: Wielkopolski Inkubator NGO
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., ul. Keplera 4h/3, 60-158 Poznań
Wartość projektu: 612 728,00 zł
Wartość dofinansowania: 612 728,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 84,5 pkt.
Data podpisania umowy: 28.10.2009 r.

Tytuł projektu: „Promocja rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „System” s.c., Wyszomirski Andrzej, Wyszomirski Tymoteusz, ul. Sienkiewicza 33D/8, 42-500 Będzin
Wartość projektu: 334 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 334 390,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82
Data podpisania umowy: 06.11.2009 r.

Tytuł projektu: Profesjonalne kadry kluczem do podniesienia efektywności sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce (II edycja)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 440 990,00 zł
Wartość dofinansowania: 440 990,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 83,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.11.2009 r.

Tytuł projektu: Profesjonalne kadry kluczem do podniesienia efektywności sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce (I edycja)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 444 390,00 zł
Wartość dofinansowania: 444 390,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 88 pkt.
Data podpisania umowy: 20.11.2009 r.

Tytuł projektu: I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Szewska 9, 61-760 Poznań
Wartość projektu: 252 397,00 zł
Wartość dofinansowania: 252 397,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 12.11.2009 r.

Tytuł projektu: „ProgrES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 489 036,21 PLN
Wartość dofinansowania: 489 036,21 PLN
Liczba zdobytych punktów: 70
Data podpisania umowy: 07. 04. 2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/09
Tytuł projektu: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Ostrówek 15, 61-121 Poznań
Wartość projektu: 1 339 796,48 PLN
Wartość dofinansowania: 1 339 796,48 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94,5
Data podpisania umowy: 14-06-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/09
Tytuł projektu: Działamy razem 2
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni, ul. Bukowska 26/1, 60-811 Poznań
Wartość projektu: 755 704,00 PLN
Wartość dofinansowania: 755 704,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 70
Data podpisania umowy: 25.08.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/09
Tytuł projektu: Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”, ul. Jędrzejewo 25, 64-713 Jędrzejewo
Wartość projektu: 959 039,00 PLN
Wartość dofinansowania: 959 039,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 76
Data podpisania umowy: 04-10-2010