Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.1

data publikacji: 24-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Nowe umiejętności – nowe możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Eurodoradztwo” Magdalena Binkowska – Jenczyk, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 856 440,00 zł
Wartość dofinansowania: 856 440,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 87 pkt.
Data podpisania umowy: 21-09-2009 r.

Tytuł projektu: Moje miejsce w szkole-program szkoleń dla pedagogów i psychologów szkolnych z Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” Katarzyna Balcerkiewicz, ul. Grunwaldzka 42/2, 60 – 657 Poznań
Wartość projektu: 860 133,00 zł
Wartość dofinansowania: 860 133,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21.09.2009 r.

Tytuł projektu: Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Kaliszu II
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Daniela Kąkol, ul. Fabryczna 1B/1, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 687 869,00 zł
Wartość dofinansowania: 687 869,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 88 pkt.
Data podpisania umowy: 23-09-2009 r.

Tytuł projektu: Interaktywny kurs język angielskiego dla osób pracujących
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Monika Cylwa, ul. Śródmiejska 24, 64 – 920 Piła
Wartość projektu: 451 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 451 200,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 97 pkt.
Data podpisania umowy: 23.09.2009 r.

Tytuł projektu: Wzrost kompetencji pracowników Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki
Wartość projektu: 383 903,00 zł
Wartość dofinansowania: 383 903,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21-09-2009 r.

Tytuł projektu: Akademia Analizy Transakcyjnej dla kuratorów sądowych z Wielkopolski – program szkoleń i superwizji według standardów Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” Katarzyna Balcerkiewicz, ul. Grunwaldzka 42/2, 60 – 657 Poznań
Wartość projektu: 449 259,00 zł
Wartość dofinansowania: 449 259,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91 pkt.
Data podpisania umowy: 23.09.2009 r.

Tytuł projektu: Prawo do rozwoju – szkolenia o tematyce prawniczej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Grupa Prawnicza Mikołaj Maźwa, Paweł Sendrowski i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Strzelecka 20/8, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 795 682,00 zł
Wartość dofinansowania: 795 682,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91 pkt.
Data podpisania umowy: 23-09-2009 r.

Tytuł projektu: Kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 541 226,01 zł
Wartość dofinansowania: 541 226,01 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.

Data podpisania umowy: 28-09-2009 r.
Tytuł projektu: RKO - Poznań
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 581 600,69 zł
Wartość dofinansowania: 581 600,69 zł
Liczba zdobytych punktów: 97 pkt.
Data podpisania umowy: 28-09-2009 r.

Tytuł projektu: Rozwój kadry subregionu kaliskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Polska REFA, ul. Rubież 46/C3/11,
61-612 Poznań.
Wartość projektu: 352 280,66 zł
Wartość dofinansowania: 293 975,90 zł
Liczba zdobytych punktów: 88 pkt.
Data podpisania umowy: 7-10- 2009 r.

Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji - szansą dla wielkopolskich pracowników
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska - Tarapacz, Jacek Frankowski s.c., ul. Ratajczaka 26/3, 61 - 815 Poznań
Wartość projektu: 803 103,86 zł
Wartość dofinansowania: 803 103,86 zł
Liczba zdobytych punktów: 89,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10- 2009 r.

Tytuł projektu: Podniesienie kluczowych kompetencji pracowników sektora turystycznego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja "RAZEM", ul. Daszyńskiego 4A,
58-304 Wałbrzych
Wartość projektu: 811 984,00 zł
Wartość dofinansowania: 811 984,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 5-10- 2009 r.

Tytuł projektu: Profesjonalny gabinet zabiegowy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miralex Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 14/6, 64-920 Piła
Wartość projektu: 633 781,00 zł
Wartość dofinansowania: 633 781,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,5 pkt.
Data podpisania umowy: 5-10- 2009 r.

Tytuł projektu: Informatyk 45 +
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych, ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin
Wartość projektu: 535 756,00 zł
Wartość dofinansowania: 535 756,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89 pkt.
Data podpisania umowy: 08-10-2009 r.

Tytuł projektu: DROGA DO KOMPETENCJI – kursy dla kierowców samochodów ciężarowych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek, ul. Igrzyskowa 3/73, 85-796 Bydgoszcz
Wartość projektu: 1 258 590,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 258 590,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89 pkt.
Data podpisania umowy: 08-10-2009 r.

Tytuł projektu: Zrozumieć innych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Profutura s.c. Monika Nowakowska – Twaróg, Mikołaj Nowakowski, al. Niepodległości 33, 61-714 Poznań
Wartość projektu: 1 568 846,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 568 846,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08-10-2009 r.

Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji – szansą dla wielkopolskich pracowników po 45 roku życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska – Tarapacz, Jacek Frankowski s.c., ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań
Wartość projektu: 581 863,43 zł
Wartość dofinansowania: 581 863,49 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.10.2009 r.

Tytuł projektu: Kluczowe kompetencje drogą do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: COMBIDATA Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot
Wartość projektu: 1 651 491,49 zł
Wartość dofinansowania: 1 651 491,49 zł
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: Zawód kierowcy szansą pozostania na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Kierowców PEGAZ Stanisław Filoda, os. Parkowe 18/16, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 571 010,00 zł
Wartość dofinansowania: 571 010,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: PROFESJONALIŚCI – szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek, ul. Igrzyskowa 3/73, 85-796 Bydgoszcz
Wartość projektu: 804 785,00 zł
Wartość dofinansowania: 726 122,56 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: Wiedza dla zdrowia. Rozwój kwalifikacji w rehabilitacji z korzyścią dla regionu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Falmed Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski, ul. Czereśniowa 48, 62-081 Przeźmierowo
Wartość projektu: 649 440,72 zł
Wartość dofinansowania: 649 440,72 zł
Liczba zdobytych punktów: 87 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: Specjalistyczne szkolenia informatyczne
Nazwa i siedziba Beneficjenta: HOST Sp. z o.o., ul. Poznańska 74, 62-510 Konin
Wartość projektu: 611 649,00 zł
Wartość dofinansowania: 611 649,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: „Być lepszym – szkolenia szansą dla Ciebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
Wartość projektu: 811 098,00 zł
Wartość dofinansowania: 811 098,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: 2. PATENT na innowacyjny biznes
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Regionów Pro-Regio, ul. 23 Lutego 7/3, 61-741 Poznań
Wartość projektu: 282 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 282 340,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 29.09.2009 r.

Tytuł projektu: Przełamujemy bariery – szkolenia językowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium języków Obcych „Promar – International”, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów
Wartość projektu: 709 214,30 zł
Wartość dofinansowania: 709 214,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 89,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Śremie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Dorota Kowalska, Robert Jurecki s.c., ul. dra Seweryna Matuszewskiego 4, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 262 205,00 zł
Wartość dofinansowania: 262 205,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: Język obcy i komputer – odzyskane szanse!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: VERBUM Sp. z o.o., ul. św. Marcin 59, 61-806 Poznań
Wartość projektu: 866 854,60 zł
Wartość dofinansowania: 866 854,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 91 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009 r.

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na utrzymanie zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Signa Sp. z o.o., ul. A. Struga 2, 94-426 Łódź
Wartość projektu: 421 830,00 zł
Wartość dofinansowania: 421 830,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 94 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10-2009 r.

Tytuł projektu: Rozwój i awans przez kompetencje językowe
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 497 854,00 zł
Wartość dofinansowania: 497 854,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 88,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10-2009 r.

Tytuł projektu: Zawodowcy 45+. Szkolenia zawodowe dla pracujących osób powyżej 45 roku życia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 851 044,84 zł
Wartość dofinansowania: 851 044,84 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10-2009 r.

Tytuł projektu: Szkolenie i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatów wągrowieckiego i złotowskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza Ewa Gawrońska, ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
Wartość projektu: 879 464,00 zł
Wartość dofinansowania: 735 190,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt.
Data podpisania umowy: 23-10-2009 r.

Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe – szansą rozwoju
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTODRIVE”, ul. Jarochowskiego 39a/7, 60-248 Poznań
Wartość projektu: 663 874,00 zł
Wartość dofinansowania: 605 476,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.10.2009 r.

Tytuł projektu: Innowacyjność, Profesjonalizm, Działanie – nowoczesny warsztat pracy doradcy zawodowego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 110/26, 00-764 Warszawa
Wartość projektu: 383 132,20 zł
Wartość dofinansowania: 383 132,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 10.11.2009 r.

Tytuł projektu: Lekarstwo na wiedzę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
Wartość projektu: 763 653,50 zł
Wartość dofinansowania: 763 653,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 87 pkt.
Data podpisania umowy: 06.11.2009 r.

Tytuł projektu: Zahartowani w rozwoju
Nazwa i siedziba Beneficjenta: INTEGRA CONSULTING Marek Małkowicz, ul. Ściegiennego 84A, 60-147 Poznań
Wartość projektu: 668 224,70 zł
Wartość dofinansowania: 461 097,31 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.10.2009 r.

Tytuł projektu: Profesjonalista w każdym calu – rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz
Wartość projektu: 817 758,60 zł
Wartość dofinansowania: 817 758,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 24.10.2009 r.

Tytuł projektu: Kursy dla pielęgniarek i położnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań
Wartość projektu: 746 336,00 zł
Wartość dofinansowania: 746 336,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje – nową szansą – szkolenia dla osób pracujących z terenu powiatu poznańskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: A & ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe. Os. Zwycięstwa 109, 61-653 Poznań
Wartość projektu: 966 180,02 zł
Wartość dofinansowania: 966 180,02 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 23.10.2009 r.

Tytuł projektu: Realizm: Cyfrowe Oświetlenie i Rendering
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o., ul. Romana Drewsa 1B/11, 61-606 Poznań
Wartość projektu: 981 140,00 zł
Wartość dofinansowania: 839 540,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: Socialising – sztuka rozmowy w biznesie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: VERBUM Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
Wartość projektu: 893 720,00 zł
Wartość dofinansowania: 777 174,81 zł
Liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt.
Data podpisania umowy: 09.11.2009 r.

Tytuł projektu: Akademia Menedżerów CSR
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 368 985,00 zł
Wartość dofinansowania: 368 985,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.11.2009 r.

Tytuł projektu: Pokonać Bariery
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Falmed Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski, ul. Czereśniowa 48, 62-081 Przeźmierowo
Wartość projektu: 618 346,05 zł
Wartość dofinansowania: 618 346,05 zł
Liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2009 r.

Tytuł projektu: Wiedza i Kompetencje to silna gospodarka
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Edukacja, 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Marszałka Piłsudskiego 17 A
Wartość projektu: 395 239,02 zł
Wartość dofinansowania: 352 734,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2009 r.

Tytuł projektu: Innowacyjność, Profesjonalizm, Działanie – nowoczesny warsztat pracy doradcy zawodowego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 110/26, 00-764 Warszawa
Wartość projektu: 383 132,20 zł
Wartość dofinansowania: 383 132,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 10.11.2009 r.

Tytuł projektu: Zarządzanie na wysoki połysk
Nazwa i siedziba Beneficjenta: YORK Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 62-005 Bolechowo k/Poznania, poczta Owińska
Wartość projektu: 1 195 669,40 zł
Wartość dofinansowania: 731 801,64 zł
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt.
Data podpisania umowy: 12-03-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje gwarancją pozostania na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Szkoleń Marleny Płonki, ul. Browarna 19, 64-920 Piła
Wartość projektu: 450 116,00 zł
Wartość dofinansowania: 450 116,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02-07-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Angielski wizytówką ludzi biznesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Prymus” sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 111 701,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 111 701,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-08-2010 r.

Nr konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Profesjonalny pracownik SPA – szkolenia dla osób pracujących
Nazwa i siedziba Beneficjenta: BERBER Mateusz Marczewski, ul. Macieja Palacza 96/7, 60-274 Poznań
Wartość projektu: 597 896,00 zł
Wartość dofinansowania: 597 896,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Służby bezpieczeństwa gotowe na EURO 2012
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wartość projektu: 417 884,00 zł
Wartość dofinansowania: 417 884,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 15-09-2010 r.

Nr konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Nowy język – Nowy zawód – Nowe możliwości na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o., ul. Krakowska 17 A, 61-899 Poznań
Wartość projektu: 1 944 414,43 zł
Wartość dofinansowania: 1 944 414,43 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01-10-2010 r.

Nr konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Szkolenia zawodowe z branży turystycznej dla pracujących Wielkopolan
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, ul. Św. Marcin 40, 61-807 Poznań
Wartość projektu: 662 155,00 zł
Wartość dofinansowania: 662 155,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10-2010 r.

Nr konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Twoje kwalifikacje – Twój sukces. Szkolenia kwalifikacyjne dla osób pracujących z Wielkopolski.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Wartość projektu: 858 553,72 zł
Wartość dofinansowania: 858 553,72 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 26-10-2010 r.

Nr konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Umiejętność obsługi komputera kluczem do kariery zawodowej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, ul. św. Marcin 40, 61-807 Poznań
Wartość projektu: 691 875,00 zł
Wartość dofinansowania: 691 875,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Bądź aktywny! Podnieś kwalifikacje!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Obsługa Zakładów Pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, ul. Nowa 20, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 2 106 317,70 zł
Wartość dofinansowania: 2 106 317,70 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 07.09.2010 r.

Tytuł projektu: Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego
Nr konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań
Wartość projektu: 1 123 758,25 zł
Wartość dofinansowania: 1 123 758,25 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17-08-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Aktywny pracownik po 45 roku życia atutem wielkopolskich przedsiębiorstw
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Funduszy Europejskich Ireneusz Bisikiewicz
Wartość projektu: 518 810,00 zł
Wartość dofinansowania: 417 071,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 29-12-2010 r. 

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje szansą na sukces
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Wartość projektu: 1 874 601,25 zł
Wartość dofinansowania: 1 569 945,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 04-02-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Zarządzanie sportem nowym kierunkiem rozwoju kompetencji wielkopolskich pracowników
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Constans H Aqua Hanna Mazurek, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Wartość projektu: 556 980,00 zł
Wartość dofinansowania: 556 980,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 12-01-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Budujemy kompetencje sprzedażowe małych firm
Nazwa i siedziba Beneficjenta: WYG Consulting Sp. z o.o., ul. Sienna 64,
00-825 Warszawa
Wartość projektu: 1 599 043,94 zł
Wartość dofinansowania: 1 345 673,84 zł
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 31-01-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.1/1/09
Tytuł projektu: Kwalifikacje na wysokim standardzie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 1 179 801,17 zł
Wartość dofinansowania: 930 944,03 zł
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 16-02-2011 r.