Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 16-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „CSR – społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa – promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Ekspertów i Kooperacji, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Wartość projektu: 383 020,00 zł
Wartość dofinansowania: 383 020,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania aneksu: 27.02.2009 r.