Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.4

data publikacji: 12-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż podpisał umowę na realizację następującego projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.