Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 07-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Ja w biznesie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Rubież 46, 61 – 612 Poznań
Wartość projektu: 460 775,00 zł
Wartość dofinansowania: 460 775,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 79 pkt.
Data podpisania umowy: 15-01-2009 r.

Tytuł projektu: „Od dziś mów do mnie szefie! – kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Edustacja.pl Sp. z o. o., ul. Reymonta 29/2,
60 – 791, Poznań
Wartość projektu: 364 139,00 zł
Wartość dofinansowania: 364 139,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04-03-2009 r.

Tytuł projektu: „Poznańska przedsiębiorczość akademicka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, ul. Św. Marcin 58-64, 61-807 Poznań,
Wartość projektu: 233 956,40 zł
Wartość dofinansowania: 233 956,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 14 -05-2009 r.

Tytuł projektu: „NAUKA, KTÓRA LUBI BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Al. Jerozolimskie 53/1a, 00-697 Warszawa
Wartość projektu: 488 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 488 340,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 68,5 pkt.
Data podpisania aneksu: 12.05.2009 r.

Tytuł projektu: Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off. Druga edycja
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Faber Consulting Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń
Wartość projektu: 416 449,34 zł
Wartość dofinansowania: 416 449,34 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,00 pkt.
Data podpisania umowy: 14.09.2009

Tytuł projektu: SYNKREO - multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: SPEEDUP IQBATOR Sp. z o.o. ul. Wielka 20,
61-775 Poznań
Wartość projektu: 607 060,00 zł
Wartość dofinansowania: 607 060,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21-09-2009 r.

Tytuł projektu: Akademik Przedsiębiorczości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wartość projektu: 691 420,00 zł
Wartość dofinansowania: 691 420,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 21-09-2009 r.

Tytuł projektu: 2. PATENT na innowacyjny biznes
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Regionów Pro-Regio, ul. 23 Lutego 7/3, 61-741 Poznań
Wartość projektu: 282 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 282 340,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 29.09.2009 r.

Tytuł projektu: TechShare – nowatorskie akademickie pomysły technologiczne
w biznesie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: LI Group sp. z o.o., ul. Wielka 20, 61-775 Poznań Wartość projektu: 725 610,00 zł
Wartość dofinansowania: 725 610,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13-10-2009 r.

Tytuł projektu: Założę firmę w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko – Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi - Kurs” Sp. z o.o., ul. Winna 2A, 61-658 Poznań
Wartość projektu: 850 075,00 zł
Wartość dofinansowania: 850 075,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 70 pkt.
Data podpisania umowy: 08-10-2009 r.

Tytuł projektu: Vademecum przedsiębiorczości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Słowackiego 17/12, 60-822 Poznań
Wartość projektu: 616 155,49 zł
Wartość dofinansowania: 616 155,49 zł
Liczba zdobytych punktów: 70,5 pkt.
Data podpisania umowy: 12-10-2009 r.

Tytuł projektu: InnoBiznes – wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców akademickich
Nazwa i siedziba Beneficjenta: SENSE Consulting Sp. z o.o., ul. Garbary 31/4, 61-868 Poznań
Wartość projektu: 482 751,36 zł
Wartość dofinansowania: 482 751,36 zł
Liczba zdobytych punktów: 75,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: WIEDZA DO BIZNESU! - czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – Mariusz Kłobucki, ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
Wartość projektu: 937 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 937 500,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 69,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-04-2009 r.

Tytuł projektu: WIEDZA DO BIZNESU! - czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – Mariusz Kłobucki, ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
Wartość projektu: 937 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 937 500,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 69,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-04-2009 r.

Tytuł projektu: „WIEDZA DO BIZNESU!- czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego-
Mariusz Kłobucki, ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
Wartość projektu: 937 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 937 500,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 69,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-04-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/09
Tytuł projektu: Spin Off – poradnik przedsiębiorczych naukowców
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Regionów Pro – Regio, ul. 23 Lutego 7/3, 61-741 Poznań
Wartość projektu: 273 020,00 zł
Wartość dofinansowania: 273 020,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 67,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.08.2010 r.