Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.2

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż podpisał umowę na realizację następujących projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tytuł projektu: „Regionalne strategie Innowacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, Al. Niepodległości 18.
Wartość projektu: 4 168 098,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 855 490 zł
Data podjęcia uchwały: 30 kwietnia 2009 r.

Tytuł projektu: „Budowa Wielkopolskiego systemu Innowacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, Al. Niepodległości 18.
Wartość projektu: 2 912 515,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 694 077,00 zł
Data podjęcia uchwały: 30 kwietnia 2009 r.

Tytuł projektu: „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Wartość projektu: 4 337 188,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 011 899,00 zł
Data podpisania umowy: 06-05-2010 r.

Tytuł projektu: „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Wartość projektu: 2 257 906,68 zł
Wartość dofinansowania: 2 088 563,68 zł
Data podpisania umowy: 06-05-2010 r.