Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.1

data publikacji: 30-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Niezapominajka - pamiętamy o najmłodszych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2,
62-031 Luboń
Wartość projektu: 941 460,16 zł
Wartość dofinansowania: 800 241,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 82 pkt.
Data podpisania umowy: 30.01.2009

Tytuł projektu: „Przedszkole na dobry początek – realizacja zajęć w oddziale utworzonym w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Chodzieży”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Chodzież, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 184 207,20 zł
Wartość dofinansowania: 156 576,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 87 pkt.
Data podpisania umowy: 25.02.2009

Tytuł projektu: „Życie da im szkołę – my proponujemy przedszkole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Uśmiech”, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 164 462,20 zł
Wartość dofinansowania: 139 792,87 zł
Liczba zdobytych punktów: 81 pkt.
Data podpisania umowy: 19.02.2009

Tytuł projektu: „Równy start przedszkolaka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 565 103,98 zł
Wartość dofinansowania: 480 338,38 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 09.03.2009

Tytuł projektu: „PRZEDSZKOLAKI NA START”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Żerków/ Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Mickiewicza 6, 63-210 Żerków
Wartość projektu: 998 225,00 zł
Wartość dofinansowania: 848 491,25 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt.
Data podpisania umowy: 12.10.2009 r.

Tytuł projektu: „Czego się Jaś nie nauczył, czyli dbamy o rozwój dziecka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
Wartość projektu: 1 125 642,80 zł
Wartość dofinansowania: 956 796,38 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.10.2009

Tytuł projektu: „Małe przedszkole – wielka radość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Gniezno, ul. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 902 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 766 700,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,0 pkt.
Data podpisania umowy: 12.10.2009

Tytuł projektu: „Czego się Mały Łubowianin nie nauczy, tego…”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Łubowianie”, Łubowo k/Gniezna 66, 62-260 Łubowo
Wartość projektu: 1 353 114,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 353 114,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,0 pkt.
Data podpisania umowy: 16-10-2009 r.

Tytuł projektu: „Masz szanse wiejski przedszkolaku – przedszkola w Powierciu i Wrzącej Wielkiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
Wartość projektu: 1 625 666,67 zł
Wartość dofinansowania: 1 381 816,67 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13.10.2009

Tytuł projektu: „Mali odkrywcy na start!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Dla przyszłości”, ul. Parkowa 1, 62-069 Dąbrówka
Wartość projektu: 612 690,00 zł
Wartość dofinansowania: 612 690,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.10.2009

Tytuł projektu: Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nowa edukacja Sp. z o.o., ul. Tomasza Drobnika 35, 60-693 Poznań
Wartość projektu: 597 445,60 zł
Wartość dofinansowania: 597 445,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 105,0 pkt.
Data podpisania umowy: 23.10.2009

Tytuł projektu: Przedszkole moich marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
Wartość projektu: 589 338,00 zł
Wartość dofinansowania: 500 937,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,0 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: Europejskie przedszkole przyszłości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6a/7, 61-474 Poznań
Wartość projektu: 783 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 783 700,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.10.2009 r.

Tytuł projektu: Jestem przedszkolakiem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Miejski w Gostyniu/Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie, ul. Szkolna 5, 63-800 Kunowo
Wartość projektu: 1 226 268,90 zł
Wartość dofinansowania: 1 042 328,57 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,0 pkt.
Data podpisania umowy: 29.10.2009 r.

Tytuł projektu: Mamo, tato chcę do przedszkola. Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Lubasz
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lubasz/Przedszkole Bajka, ul. Podgórna 5, 64-720 Lubasz
Wartość projektu: 574 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 488 580,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,0 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: Przedszkole = lepszy start. Wyrównywanie szans przedszkolaków z gminy Sieraków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PHU „Finezja” Paweł Tepfer, ul. A. Kocjana 11, 60-408 Poznań
Wartość projektu: 997 934,00 zł
Wartość dofinansowania: 997 934,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.10.2009 r.