Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.2

data publikacji: 24-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych– projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: „Szansa dla każdego ucznia gminy Duszniki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
Wartość projektu: 1 464 568,95 zł
Wartość dofinansowania: 1 464 568,95 zł
Liczba zdobytych punktów: 82 pkt.
Data podpisania umowy: 04.03.2009

Tytuł projektu: Znajomość języków obcych – szansą edukacyjną
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Eurodoradztwo” Magdalena Binkowska – Jenczyk,
ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 468 360,00 PLN
Wartość dofinansowania: 468 360,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103,00 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009

Tytuł projektu: Dobry start
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 350 830,86 zł
Wartość dofinansowania: 350 830,86 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.10.2009

Tytuł projektu: Dajemy szanse
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 999 525,00 zł
Wartość dofinansowania: 999 525,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 20.10.2009

Tytuł projektu: Mały Inżynier
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Słowackiego 17/12, 60-822 Poznań
Wartość projektu: 655 506,00 zł
Wartość dofinansowania: 655 506,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16.10.2009

Tytuł projektu: „Paszport do przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo – techniczna”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 713 973,59 zł
Wartość dofinansowania: 713 973,59 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,0 pkt.
Data podpisania umowy: 13.10.2009

Tytuł projektu: Szkoła sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Skalmierzyce
Wartość projektu: 562 696,20 zł
Wartość dofinansowania: 562 696,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 23.10.2009

Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 1 707 606,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 707 606,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: Z matematyką w przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 635 201,20 zł
Wartość dofinansowania: 635 201,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30.10.2009 r.

Tytuł projektu: Szansa dla młodzieży – kompleksowy program wsparcia dla młodzieży z terenu Powiatu Tureckiego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Wartość projektu: 230 150,00 zł
Wartość dofinansowania: 230 150,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10.11.2009 r.

Tytuł projektu: Akademia równych szans
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski Wartość projektu: 848 230,00 zł
Wartość dofinansowania: 848 230,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.

Tytuł projektu: WIEM POTRAFIĘ WIERZĘ W SIEBIE – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z gminy Skulsk
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”, ul. J. Malczewskiego 6, 62-510 Konin
Wartość projektu: 965 390,00 zł
Wartość dofinansowania: 965 390,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17.11.2009 r.

Tytuł projektu: ABC kompetencji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
Wartość projektu: 781 475,50 zł
Wartość dofinansowania: 781 475,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt.
Data podpisania umowy: 07.12.2009 r.

Tytuł projektu: Szkoła Kompetencji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
Wartość projektu: 2 323 259,57 zł
Wartość dofinansowania: 2 323 259,57 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 07.12.2009 r.

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Handlowe „Euroconsult” Zdzisław Lara, os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 987 163,00 zł
Wartość dofinansowania: 987 163,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.01.2010 r.

Tytuł projektu: Równe szanse w edukacji dla krotoszyńskiej generacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 557 273,00 zł
Wartość dofinansowania: 557 273,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02.02.2010

Tytuł projektu: „Gimnazjalna Akademia Nauk dla subregionu konińskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie
Wartość projektu: 3 138 743,84 zł
Wartość dofinansowania: 3 138 743,84 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,0 pkt.
Data podpisania umowy: 07.12.2009r.

Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z języka angielskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość projektu: 999 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 999 340,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt.
Data podpisania umowy: 08.12.2009r.

Tytuł projektu: Upgrade your mind – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Oborniki
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akademia Języków Obcych ”Europa” s.c.
Wartość projektu: 1 008 251,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 008 251,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13.11.2009

Tytuł projektu: „Ty też potrafisz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Miejski w Dobrej
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Wartość projektu: 2 792 021,14 zł
Wartość dofinansowania: 2 792 021,14 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,0 pkt.
Data podpisania umowy: 28.04.2010r.

Tytuł projektu: „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zarząd Województwa wielkopolskiego/Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
Wartość projektu: 7 621 210,00 zł
Wartość dofinansowania: 7 621 210,00 zł
Data podpisania uchwały: 06.05.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/09
Tytuł projektu: Z JĘZYKAMI OBCYMI WYRUZAMY W ŚWIAT
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Międzychód ul. Józefa Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 734 960,00 PLN
Wartość dofinansowania: 734 960,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94,0 pkt.
Data podpisania umowy: 07.10.2010