Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szkolenie dla Beneficjentów Priorytetu VII PO KL

data publikacji: 19-06-2009
Logo Kapitał LudkziLogo Unia Europejska EFS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie
Praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach Priorytetu VII 
(szkolenie dla OPS i PCPR)
Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2009 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Program Szkolenia:
10:00- 10:15 Rejestracja
10:15 – 11:15 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu 11:15 - 11:40 Wprowadzanie zmian w projektach
11:40 – 12:10 Prezentacja Dobrych Praktyk w ramach Priorytetu VII
12:10 - 12:30 Przerwa
12:30 – 13:30 Zasady przygotowania wniosku o płatność
13:30 – 13:50 Obowiązek promocyjno-informacyjny w ramach realizowanych projektów
13:50 – 14:00 Przerwa
14:00 – 14:30 Proces kontroli na miejscu realizacji projektu oraz podczas wizyty monitoringowej – najczęściej wykrywane nieprawidłowości w ramach Priorytetu VII
14:30 – 14:45 Dyskusja
14:45 Zakończenie

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą o podanie kontaktowego numeru telefonu. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 17 czerwca 2009 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl