Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 9.4 PO KL

data publikacji: 16-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 16.06.2009 r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.