Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

data publikacji: 16-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 20.04 – 29.05.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

M-ce
 
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia ocen
1
Zdobądź pracę dzięki nowym kwalifikacjom! - wsparcie dla osób powyżej 45 roku życia
Zakład Poradnictwa Zawodowego "EURONAUKA" Andrzej Czubaj
 
ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
111,5
2
Nowe kwalifikacje - lepszy start
Biuro Handlowe "EUROCONSULT" Zdzisław Lara
 
 
Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
 
111
3
Mobilne Centrum Doradczo - Psychologiczne
Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o.
ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
 
109
4
Postaw na doświadczenie
Polsko - Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.
ul. Winna 2a, 61-658 Poznań
108
5
Spraw by 45+ stało sie Twoim atutem na rynku pracy
Polsko - Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.
ul. Winna 2a, 61-658 Poznań
 
108
6
Start do pracy - rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz
 
 
 
106,5
7
Kierunek praca - warsztaty doskonalenia zawodowego dla osób 45+
DEA Konsulting Izabela Tokarska
ul. Międzyborska 2/5, 60-162 Poznań
 
 
106,5
8
Do aktywnych świat należy
"Primatt" Mateusz Goliński
 
 
ul. Szkolna 1 B, 62-001 Zielątkowo
 
106,5
9
Nowe umiejętności - szansą na rynku pracy
Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"
 
 
ul. Rynek 3, 64-800 Chodzież
 
 
106,5
10
Nowe kwalifikacje - zielonym światłem na drodze do zatrudnienia
Zakład Kształcenia Zawodowego Hanna Gąsiorowska
 
Al. Niepodległości 34, 63-200 Jarocin
 
106
11
Kurs Przedstawiciela Handlowego i Prawo Jazdy - Twoim drogowskazem na drodze do zatrudnienia
Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich
ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wielkopolska
 
 
 
105,5
12
Nowe kwalifikacje - zielonym światłem na drodze do zatrudnienia dla osób powyżej 45 roku życia
Zakład Kształcenia Zawodowego Hanna Gąsiorowska
 
 
Al. Niepodległości 34, 63-200 Jarocin
 
 
105,5
13
Przełam bariery - wróć na rynek pracy
Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTODRIVE"
ul. Jarochowskiego 39a/7, 60-248 Poznań
105
14
Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
 
103,5
 
 
 
15
 
 
 
 
 
MOBILNY KADROWY - NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE - NOWA FORMA ZATRUDNIENIA - NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY
Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Romana Drewsa 2/110, 61-606 Poznań
 
 
 
103
16
Nowy fach w rękach
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
 
 
102
17
Praca na miarę Twoich potrzeb. Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
 
 
102
18
POTRZEBY PRACODAWCÓW A KWALIFIKACJE OSÓB BEZROBOTNYCH - ZMIANY DLA ROZWOJU RYNKU PRACY W REGIONIE KONIŃSKIM
Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Romana Drewsa 2m/110, 61-606 Poznań
 
 
 
101,5
19
Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Dopiewo pozostających bez zatrudnienia
I & D STUDIO 2 ANNA KĘPIŃSKA – FRĄCKOWIAK
 
 
ul. Świerszcza 23, 60-185 Skórzewo
 
 
101,5
20
Zdobądź pracę dzięki nowym kwalifikacjom!
Zakład Poradnictwa Zawodowego "EURONAUKA" Andrzej Czubaj
 
 
ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
 
100,5
21
Szkolenia zawodowe - kluczem do sukcesu
"EUROCONSULT" Biuro Handlowe Zdzisław Lara
 
os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
 
 
100,5
 
 
22
 
My kobiety!
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
23
Rynek pracy silny kadrą - szkolenia dla instytucji rynku pracy z Południowej Wielkopolski
 
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 
ul. Rejtana 54, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 
 
 
100
24
Aktywność drogą do sukcesu na rynku pracy dla osób powyżej 45 roku życia
Gmina Pniewy
 
 
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
 
 
100
25
e-Obywatele w powiecie wągrowieckim
"NAUKOMP" Justyna Wiśniewska
os. Stefana Batorego 77D/63, 60-687 Poznań
 
 
99,5
26
Perspektywy. Szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 45 roku życia z terenu Wielkopolski
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
 
 
 
99
27
PRZEPIS NA ZATRUDNIENIE
F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
 
 
99
28
Mam zawód w rękach
EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe
ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
 
98,5
29
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim
 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
 
 
ul. Szeroka 8, 62-506 Konin
 
 
 
98,5
30
Zatrudnienie Fair Play - promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych na kaliskim rynku pracy
Miasto Kalisz
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
 
 
98,5
31
Praca w ZOZ - nowe możliwości
 
EUROGRANT Jarosław Gromek
 
 
ul. Ajschylosa 20, 60-461 Poznań
 
 
98,5
32
Nowa szansa - warsztaty doskonalenia zawodowego dla kobiet 45 +
DEA Konsulting Izabela Tokarska
ul. Międzyborska 2/5, 60-162 Poznań
 
 
98
33
 
 
Wszechstronni
EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe
ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
 
 
97,5
 
 
34
Aktywność drogą do sukcesu na rynku pracy dla osób powyżej 45 roku życia
PREMIUM CONSULTING Mariusz Łodyga
ul. Garbary 71/147, 61-758 Poznań
 
97,5
35
Doradztwo - nowe perspektywy
Nowa Edukacja Sp. z o.o.
ul. Tomasza Drobnika 35, 60-693 Poznań
 
97,5
36
Wspólnie w lepszą przyszłość. Program wsparcia dla osób bezrobotnych.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul, Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
 
 
97,5
37
"Jak stymulować zatrudnienie - analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa wielkopolskiego"
Wyższa Szkoła Handlu i Usług
 
 
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań
 
 
 
96,5
38
ABSOLWENCI NA STAŻ - program aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia w województwie wielkopolskim
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego - Mariusz Kłobucki
ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
 
 
 
96
39
Każdy włos ma swój styl. Przygotowanie zawodowe dla czeladników fryzjerstwa.
Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda w Poznaniu.
ul. 28 Czerwca 1956r. 211, 61-485 Poznań
 
 
             96
 
 
 
40
Kreatywni i aktywni po 45 roku życia
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin
 
 
96
41
Profesjonalistki!
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
ul. Ułanów 33/5, 20-554 Lublin
 
 
95,5
42
Dostosowanie oferty szkoleniowej poznańskich instytucji rynku pracy do wymogów lokalnego rynku pracy.
Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska - Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.
 
 
ul. Ratajczaka 26, 61-815 Poznań
 
 
 
95,5
43
Siła szkoleń
Przedsiębiorstwo "MM" spółka z o.o.
ul. Rajskowska 2a, 63-800 Kalisz
 
 
95
44
Nowe kwalifikacje
Centrum Szkoleniowe MK
ul. Żeromskiego 32, 64-920 Piła
 
 
95
45
Regionalny pakiet antykryzysowy - analizy, prognozy i rekomendacje dla rynków pracy powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług
 
 
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań
 
 
 
              95
46
"Inwestycja w siebie - program aktywizacji zawodowej"
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/8a, Poznań 61-846
 
 
95
47
Nowy fach w rękach
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
 
94,5
48
Profesjonalny pracownik branży budowlanej - II edycja
Euro-Konsult Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
 
94,5
49
Wielkopolska mama wraca do pracy
Stowarzyszenie Instytut Zachodni
ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań
 
 
94,5
 
 
 
 
 
 
50
Aktywizacja zawodowa kobiet powyżej 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego i złotowskiego
Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Ewa Gawrońska
ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
 
 
94,5
51
Podnieś swoje kompetencje
Instytut Postępowania Twórczego
ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź
 
93
52
Gotowi na sukces
Gospodarstwo Pomocnicze CKiW OHP Pleszew
Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew
 
93
53
III sektor jako rynek pracy w Wielkopolsce - badania
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych
 
ul. Szewska 9, 61-760 Poznań
 
 
92,5
54
Wykorzystaj szansę - podnieś swoje kwalifikacje
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
ul. Ułanów 33/5, 20-554 Lublin
 
 
92,5
 
 
 
 
55
Obrotny bezrobotny
Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 71/72, 61-772 Poznań
 
 
92
56
Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Al. Niepodległości 2, 60-107 Poznań
 
 
92
57
Kompetentni na rynku pracy
A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe
 
 
os. Zwycięstwa 109, 61-653 Poznań
 
 
91,5
58
Podniesienie kwalifikacji szansą na lepsze życie bezrobotnych Wielkopolan.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego "MOTOREX" Jan Walkiewicz
ul. Promienista 5, 62-045 Pniewy
 
 
91
59
Pokonaj siebie! Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia z Wielkopolski
Szkoleniowiec Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
 
 
91
60
Pracownik Biurowy od A do Z
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
ul. Klasztorna 24/25, 61-779 Poznań
 
91
61
"Przedstawiciel handlowy - bezpiecznym kierowcą"
Stowarzyszenie Sportów Motorowych "Kąkolewo"
Kąkolewo 23, 62-065 Kąkolewo
 
 
90,5
62
Nowe kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu
Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna
ul. Czajki 6, 64-000 Kościan
 
             90,5
63
Aktywność na rynku pracy kluczem do sukcesu
Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. 28 Czerwca 1956r. 211, 61-485 Poznań
 
90,5
64
Bądź aktywny i innowacyjny - szkolenia dla osób po 45 roku życia
NS Konsulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szwejka 79, 20-713 Lublin
 
 
90,5
 
 
65
KOBIETĄ BYĆ NA RYNKU PRACY - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego - Mariusz Kłobucki
ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
 
 
 
90,5
66
START DLA KADR III Sektora
SPORTOWE STOWARZSZENIE INWALIDÓW "START"
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
 
90
 
 
67
Zmień swoją przyszłość - skończ z biernością!
Signa Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź
 
90
68
Praktyczna umiejętność obsługi komputera szansą na zatrudnienie.
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
ul. Św. Marcin 40, 61-807 Poznań
 
 
90
69
Bezrobocie STOP
 
Centrum Szkoleniowe WIEDZA
 
 
ul. Chopina 21h, 62-510 Konin
 
90
70
Klub Pracy "U ekonomistów"
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
ul. Klasztorna 24/25, 61-779 Poznań
 
90
71
"NISza - Nie Ignoruj Szansy"
"FEMMES DE BEAUTE" Zagórscy s.j.
ul. Sienkiewicza 75, 05-820 Piastów
 
89,5
 
72
EDUKATOR.BUDOWLANY.PL
Budowlany.net Edgar Stanisław Trzecieliński
ul. Kościelna 18/15A, 60-538 Poznań
 
89,5
73
Inicjatywa regionalna
Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej
ul. Poznańska 29, 62-540 Kleczew
 
 
89,5
74
Aktywna Kobieta
NS Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szwejka 79, 20-713 Lublin
 
 
89,5
 
 
75
Badanie potrzeb pro-innowacyjnego wielkopolskiego rynku pracy w zakresie wykształcenia i kwalifikacji pracowników innowacyjnych jednostek.
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio
ul. 23 Lutego 7/3, 61-741 Poznań
 
 
 
89
76
Profesjonalna opiekunka - godny zaufania pracownik
Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy"
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
 
89
77
MOBILNI W EUROPIE - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na wielkopolskim rynku pracy
Centrum Edukacyjne "Sukcesy" Irena matłosz
ul. Gajowa 8/1, 60-815 Poznań
 
 
88,5
78
Projekt badawczy bezrobotnych i biernych zawodowo w powiatach złotowskim i wągrowieckim. Portret środowisk oraz propozycje działań aktywizujących z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy
Pracownia Psychologiczna "Spotkanie" Katarzyna Balcerkiewicz
ul. Grunwaldzka 42/2, 60-876 Poznań
 
 
 
 
88,5
 
 
 
 
 
 
79
Samodzielni w pracy
ABEROS s.c.
ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań
 
 
88
80
Wielkopolski Pozarządowy Ośrodek Kariery
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych
ul. Szewska 9, 61-760 Poznań
 
88
81
Szkolenia zawodowe szansą na lepsze jutro
"MAK" Usługi, Doradztwo, Szkolenia BHP
os. Północ 23/9, 64-300 Nowy Tomyśl
 
87,5
82
BEZROBOTNA? JUŻ NIE - Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych kobiet.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem"
ul. J. Malczewskiego 6, 62-510 Konin
 
 
87
83
Cykl szkoleń rozwojowych szansą na lepsze jutro
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Polna 1, 64-316 Michorzewo
 
86,5
84
Techniki multimedialne oknem na świat
HARDS Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa S.C. Ziemowit Kluczyński, Julia Kluczyńska
ul. Krauthofera 18/58, 60-203 Poznań
 
86
85
Dzisiaj wolontariat - jutro zatrudnienie
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
 
 
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
 
86
86
Aktywne mamy - najlepszymi telepracownikami
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
 
 
ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań
 
 
85,5
 
 
 
 
87
Kursy językowe szansą bezrobotnego
Instytut Postępowania Twórczego
ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź
 
 
85
88
Aktywni górą
Miasto Kalisz/Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz
 
 
 
85
 
 
 
 
 
 
89
Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość
A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe
 
 
os. Zwycięstwa 109, 61-653 Poznań
 
84
90
Start na rynku pracy z dobrym Akcentem
Szkoła Języków Obcych AKCENT
Osiedle Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań
 
 
83,5
91
Zawód Kierowcy gwarancją wejścia na rynek pracy
Ośrodek Szkolenia Kierowców PEGAZ Stanisław Filoda
Os. Parkowe 18/16, 64-700 Czarnków
 
         83,5
92
Edukacja informatyczna dla osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem - szansą na podjęcie satysfakcjonującej pracy
Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy"
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
 
 
 
83
93
Informatyk 45 +
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych
ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin
 
82,5
94
Kobieta aktywna zawodowo - powrót na rynek pracy
Centrum Doradztwa i Szkoleń EFEKT s.c. D. Korczyńska, A. Berdyszak, J. Skrzypczak, R. Konieczny
u. Młyńska 1/1B, 64-000 Kościan
 
82,5
95
45+ JA = SUKCES
Sylwia Pusz Doradztwo
ul. Poznańska 49, 62-023 Kamionki
81,5
96
Nowa wiedza - Nowe perspektywy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Polna 1, 64-316 Michorzewo
 
81
97
PASZPORT DO PRACY
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 17/12, 60-822 Poznań
 
81
98
Nowy zawód - wyższe szanse na rynku pracy
Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile, spółka z o.o.
al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
 
 
81
99
Nowy zawód podstawą nowej pracy
Centrum Szkoleń Marleny Płonki
ul. Browarna 19/107, 64-920 Piła
 
81
100
"Nowy zawód - lepsza przyszłość"
Stowarzyszenie Sportów Motorowych "Kąkolewo"
Kąkolewo 23, 62-065 Kąkolewo
 
80,5
101
Nowe kwalifikacje szansą na zaistnienie na rynku pracy
Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 64, 90-222 Łódź
 
 
80
102
Jak być elastycznym na rynku pracy?
Holicon Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
 
80
103
 
 
Technolog robót wykończeniowych - nowa specjalizacja: monter suchej zabudowy
Business Center 1 Anna Kępka
 
 
ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice
 
 
79,5
104
Profesjonalna gosposia i opiekunka - szansą dla kobiet "45+"
Wydawnictwo BOMIS Press Marzena Raźniewska - Półkoszek
ul. Morelowa 1, 61-474 Poznań
 
 
76
105
Więcej wiesz, więcej możesz - kampania informacyjno - promocyjna mająca przyczynić się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz poprawy zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych
Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
ul. Wolności 1a, 63-200 Jarocin
 
 
 
 
 
75,5
 
 
 
106
Zielone światło dla Ciebie.
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 29 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 
 
74,5
 
 
107
ABC telepracy i technik prac biurowych
Euro-Konsult Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
 
71,5