Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

ZPORR - Formy wsparcia

Czy osoba korzystająca w ramach danego Projektu z więcej niż jednej formy wsparcia, powinna być wliczana do ogólnej liczby Beneficjentów Ostatecznych Projektu jeden czy wiele razy?

Osoba korzystająca w ramach danego Projektu z więcej niż jednej formy wsparcia, powinna być wliczana do ogólnej liczby Beneficjentów Ostatecznych Projektu wyłącznie jeden raz.