Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Możliwość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu

data publikacji: 17-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z nowelizacją dokumentów programowych PO KL istnieje możliwość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu przez Beneficjentów, którzy podpisali umowę na wcześniej obowiązujących warunkach.

Rozwiązanie takie będzie korzystne z punktu widzenia Beneficjenta oraz przyczyni się do efektywniejszego wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytucję Pośredniczącą.

Podpisanie nowej umowy o dofinansowanie projektu wiąże się z koniecznością złożenia do dnia 26 czerwca br. wniosku z prośbą o podpisanie umowy w nowym brzmieniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu załącza przedmiotową umowę do wglądu, na której wyróżnione zostały wybrane zmiany szczególnie korzystne dla Beneficjentów.

Do pobrania: