Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu otwartego w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 22-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 22.06.2009 r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

  • w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu
w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.