Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu otwartego w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 22-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 czerwca br. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.