Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat sporządzania wniosków 6.2

data publikacji: 23-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu otwartego PO KL/6.2/1/09 ogłoszonego w dniu 22 czerwca br. należy sporządzać w oparciu o Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim zatwierdzone w dniu 22 czerwca br.

Do pobrania: