Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP 7.2.1, 7.2.2 oraz 7.3 PO KL

data publikacji: 30-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursów otwartych: PO KL/7.2.1/1/09, PO KL/7.2.2/1/09 dla Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz PO KL/7.3/1/09 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów został przedłużony do 10 lipca 2009 r.