Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP 9.5

data publikacji: 01-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu otwartego PO KL/9.5/1/09 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostanie przedłużony do dnia 17 lipca 2009 r.