Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków

data publikacji: 01-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 31.05.2009 r. Poniższe dane dotyczą ogłoszonych w 2008 r. naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych i systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie/Poddziałanie PO KL
Alokacja
Stan zakontraktowania środków
Poddziałanie 6.1.1
17 481 225,00 zł
16 614 423,36 zł
Poddziałanie 6.1.2
4 855 896,00 zł
4 855 896,46 zł
Poddziałanie 6.1.3
74 780 794,00 zł
74 776 967,76 zł
Działanie 6.2
14 070 254,00 zł
12 465 005,54 zł
Działanie 6.3
1 595 513,00 zł
1 326 634,79 zł
Poddziałanie 7.1.1
15 568 101,00 zł
11 602 680,69 zł
Poddziałanie 7.1.2
9 394 542,00 zł
4 622 841,30 zł
Poddziałanie 7.1.3
2 031 909,00 zł
2 031 909,00 zł
Poddziałanie 7.2.1
14 453 144,00 zł
13 528 592,93 zł
Poddziałanie 7.2.2
8 671 886,00 zł
7 270 881,08 zł
Dzałanie 7.3
5 781 257,00 zł
3 516 524,97 zł
Poddzałanie 8.1.1
47 985 394,00 zł
44 143 996,09 zł
Poddziałanie 8.1.2
16 896 266,00 zł
14 600 275,09 zł
Poddziałanie 8.1.3
1 148 946,00 zł
1 040 665,06 zł
Poddziałanie 8.1.4
777 228,00 zł
777 228,00 zł
Poddziałanie 8.2.1
6 758 506,00 zł
4 824 265,90 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
1 200 000,00 zł
1 200 000,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
1 535 861,00 zł
1 535 861,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (WUP)
1 200 000,00 zł
1 161 000,00 zł
Poddziałanie 9.1.1
12 931 366,00 zł
13 195 711,79 zł
Poddziałanie 9.1.2
25 601 370,00 zł
24 431 825,53 zł
Działanie 9.2
27 426 187,00 zł
16 406 270,22 zł
Działanie 9.3
9 829 038,00 zł
8 951 750,43 zł
Działanie 9.4
5 152 319,00 zł
5 269 105,42 zł
Działanie 9.5
7 577 565,00 zł
6 491 844,93 zł
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł