Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista Rankingowa Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 03-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 26 - 28 maja 2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.2.1/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw- projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw- projekty konkursowe

M-ce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1
Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego - szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off. Druga edycja
Faber Consulting Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9,         87-100 Toruń
86
2
TechShare - nowatorskie akademickie pomysły technologiczne w biznesie
LI INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 57,          61-734 Poznań
85,5
3
SYNKREO - multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim
SPEEDUP IQBATOR Sp. z o.o.
ul. Wielka 20,               61-775 Poznań
85,5
4
InnoBiznes - wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców akademickich
SENSE Consulting
ul. Garbary 31/4,                 61 - 868 Poznań
75,5
5
Akademik Przedsiębiorczości
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1,       61-712 Poznań
75
6
Vademecum przedsiębiorczości
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 17/12, 60-822 Poznań
70,5
7
Założę firmę w Wielkopolsce
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Szkolenia, Doradztwa i Konsultingu Profi-Kurs sp. z o.o.
ul. Winna 2A,                  61-658 Poznań
70
8
WIEDZA DO BIZNESU! - czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego - Mariusz Kłobucki
ul. Promienista 83,      60-141 Poznań
69,5
9
Spin Off - poradnik przedsiębiorczych naukowców
Fundacja Rozwoju Regionów PRO REGIO
ul. 23 lutego 7/3,               61-741 Poznań
67,5
10
Przedsiębiorczość w genach
Agencja Reklamowa Quiet Axis Bartosz Paczkowski
ul. Małopolska 2,           60-616 Poznań
67,5