Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przesunięcie terminu posiedzenia KOP w ramach Działania 9.2

data publikacji: 14-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pkt. 2.4.8 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostanie przesunięte i rozpocznie się w dniu 6 sierpnia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków poprawnych pod względem formalnym złożonych do dnia 16 lipca 2009 roku włącznie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.