Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL

data publikacji: 14-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z dniem 25 czerwca br. weszła w życie Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przedmiotowy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.