Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO

data publikacji: 14-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż opublikowano nową wersję Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO. Wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 lipca br. Powyższy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.