Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów

data publikacji: 22-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zastąpił dotychczasowy Przewodnik po kryteriach wyboru projektów. Instrukcja wypełniania wniosku została zmodyfikowana i pełni taką samą rolę jak Instrukcja przed zmianami, które weszły w życie 1 kwietnia br.