Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs "Ludzka twarz EFS"

data publikacji: 22-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął 8 czerwca br. realizację III edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”.

Celem konkursu jest promocja wsparcia uzyskiwanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zademonstrowanie, w jaki sposób przyczynia się ono do poprawy sytuacji uczestników projektów poprzez zdobycie zatrudnienia, zmianę statusu na rynku pracy czy podniesienie kwalifikacji.

Zadaniem dziennikarzy uczestniczących w konkursie jest przedstawienie ciekawych przykładów projektów, które mogą zachęcić społeczeństwo do intensywniejszego ubiegania się o środki EFS, a także pokazanie, że o funduszach strukturalnych można pisać z pominięciem urzędowego języka, w sposób ciekawy, inspirujący i interesujący.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opublikowanie artykułu bądź emisja audycji radiowej albo telewizyjnej, których treść jest prezentacją historii ludzi uczestniczących w projektach współfinansowanych z EFS.

Nabór prac trwać będzie do 16 października br., natomiast gala rozdania nagród odbędzie się w grudniu br. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne i statuetki dla Dziennikarzy przyjaznych EFS. Ponadto Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ufunduje wizyty studyjne dla zwycięzców.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie http://www.ludzkatwarzefs.pl.