Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

data publikacji: 17-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż opublikowano nową wersję Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Zasady weszły w życie z dniem 6 lipca br. Powyższy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.