Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków

data publikacji: 29-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 30.06.2009 r. Poniższe dane dotyczą konkursów ogłoszonych w 2008 r.

Działanie/
Poddziałanie
Alokacja
Stan zakontraktowania
6.1.1
17 481 225,00 zł
16 614 423,36 zł
6.1.2
4 855 896,00 zł
4 855 896,46 zł
6.1.3
74 780 794,00 zł
74 776 967,76 zł
6.2
14 070 254,00 zł
12 465 005,54 zł
6.3
1 595 513,00 zł
1 326 634,79 zł
7.1.1
15 568 101,00 zł
11 602 680,69 zł
7.1.2
9 394 542,00 zł
4 622 841,30 zł
7.1.3
2 031 909,00 zł
2 031 909,00 zł
7.2.1
14 453 144,00 zł
13 528 592,93 zł
7.2.2
8 671 886,00 zł
7 270 881,08 zł
7.3
5 781 257,00 zł
4 402 078,37 zł
8.1.1
47 985 394,00 zł
45 795 487,58 zł
8.1.2
16 896 266,00 zł
14 581 822,69 zł
8.1.3
1 148 946,00 zł
1 040 665,06 zł
8.1.4
777 228,00 zł
777 228,00 zł
8.2.1
6 758 506,00 zł
4 824 265,90 zł
8.2.2 (UMWW)
1 200 000,00 zł
1 200 000,00 zł
8.2.2 (UMWW)
1 535 861,00 zł
1 535 861,00 zł
8.2.2 (WUP)
1 200 000,00 zł
1 161 000,00 zł
9.1.1
12 931 366,00 zł
13 195 711,79 zł
9.1.2
25 601 370,00 zł
24 431 825,53 zł
9.2
27 426 187,00 zł
19 631 271,46 zł
9.3
9 829 038,00 zł
8 951 750,43 zł
9.4
5 152 319,00 zł
5 269 105,42 zł
9.5
7 577 565,00 zł
6 632 416,93 zł
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł