Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.4

data publikacji: 03-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pkt. 2.4.8 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostanie przesunięte i rozpocznie się w dniu 21 sierpnia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały złożone w dniach od 10 lipca br. do 13 lipca br. włącznie oraz które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.