Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego Poddziałania 6.1.2 PO KL

data publikacji: 03-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 06 – 17.07.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

M-ce
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Pomoc w zasięgu ręki
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
ul. Śniadeckich 5,
64-100 Leszno
90
2
Wysoka jakość usług rynku pracy
Powiat kępiński/Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
ul. Mianowice 2 H,
63-600 Kępno
88,5
3
Profesjonalny Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
ul. Przemysłowa 7,
63-500 Ostrzeszów
86
4
Kadra na piątkę.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
85,5
5
Aktywny Urzędnik
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 29a,
63-400 Ostrów Wielkopolski
80
6
Profesjonalny pracownik.
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
ul. Mickiewicza 56,
63-100 Śrem
80
7
Wykwalifikowana kadra
Powiat Koniński/Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
ul. Zakładowa 4,
62-510 Konin
78