Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego Poddziałania 6.1.2 PO KL

data publikacji: 03-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 06 – 17.07.2009r., w ramach konkursu zamkniętego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

M-ce
 Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Kaliski rynek pracy - szanse
i zagrożenia
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a,
62-800 Kalisz
93,5
2
Perspektywy lokalnych rynków pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
ul. Mickiewicza 56,
63-100 Śrem
81,5