Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Weryfikacja sumy kontrolnej we wnioskach GWA 4.3

data publikacji: 04-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w celu uniknięcia problemów związanych z weryfikacją sumy kontrolnej we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów przygotowywanych w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych 4.3 Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie realizacji projektu powinien po wprowadzeniu wszystkich danych wcisnąć przycisk „Sprawdź”, następnie zapisać dane do pliku z rozszerzeniem zip_pokl i wygenerować z niego plik PDF.

Zastosowanie się do powyższej procedury eliminuje w większości wypadków problem rozbieżności sumy kontrolnej w pliku z rozszerzeniem zip_pokl i pliku PDF (wydruku wniosku).

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w przypadku konieczności złożenia przez Beneficjenta zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, Beneficjent powinien przygotować go w aktualnej wersji GWA.