Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa po protestach w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 07-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 08 czerwca 2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

M-ce
Nr projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
POKL.08.01.01-30-280/09
 
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Marcinkowskiego 20, 61 - 827 Poznań
 
77,5
2.
POKL.08.01.01-30-277/09
 
Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego Michał Wieczorek
ul. Wergiliusza 72/1,            60 - 461 Poznań
 
75
3.
POKL.08.01.01-30-274/09
 
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Rynek 6,
63 - 800 Gostyń
 
72