Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 10-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 06.05.2009 r. – 15.07.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 

Miejsce
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Adres
Średnia
ocen
1
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Myśl ekonomicznie-działaj społecznie!
Pl. J. Metziga 26/6,
64-100 Leszno
95
2
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Wielkopolska Ekonomia Społeczna
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
93
3
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Ekonomia społeczna jako atut
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
93
4
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Profesjonalne kadry kluczem do podniesienia efektywności sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce (I edycja)
Skrzynka 28,
62-402 Ostrowite
88
5
Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
Ekonomia społeczna szansą dla niewidomych mieszkańców wsi województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
88
6
Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Charytatywnych
I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM!
ul. Szewska 9,
61-760 Poznań
85
7
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L.
Wielkopolski Inkubator NGO
ul. Keplera 4h,
60-158 Poznań
84,5
8
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Profesjonalne kadry kluczem do podniesienia efektywności sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce (II edycja)
Skrzynka 28,
62-402 Ostrowite
83,5
9
Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "System" s.c., Wyszomirski Andrzej, Wyszomirski Tymoteusz
Promocja rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów w Wielkopolsce
ul. Sienkiewicza 33D/8, 42-500 Będzin
82
10
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.
Ekonomia społeczna w powiatach województwa wielkopolskiego
ul. Winna 2A,
61-658 Poznań
76