Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków dla Poddziałania 6.1.2

data publikacji: 21-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 27 – 31.07.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

M-ce
 Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Nowoczesne kadry
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
 
ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl
91,5
2
Kwalifikacje drogą do sukcesu
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
ul. Sobieskiego 20
62-200 Gniezno
89,5
3
Wsparcie pośrednictwa
i doradztwa
w Powiatowym Urzędzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8
64-000 Kościan
87
4
Nowoczesna kadra - przyjazny urząd
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6
62-700 Turek
83
5
Profesjonalna kadra
Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
ul. Piastów 2
62-400 Słupca
82,5