Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.3

data publikacji: 21-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pkt. 2.4.8 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostanie przesunięte i rozpocznie się w dniu 8 września 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały złożone w dniach od 28 lipca br. do 29 lipca br. włącznie oraz które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.