Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach działania 9.4

data publikacji: 24-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.4/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Lp.
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Liczba
punktów
1.        
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EURONAUKA" Andrzej Czubaj
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w województwie wielkopolskim
ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wielkopolska
99,0
2.        
Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki
Trener- drugi zawód nauczyciela
ul. Michałowo 15
61-314 Poznań
95,5
3.        
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Uczymy dorosłych na odległość
ul. Jeleniogórska 4-6
60-179 Poznań
95,0
4.        
Miasto Konin/Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie
ul. Fikusowa 8
62-502 Konin
94,5
5.        
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Pomagając innym pomagamy sobie
ul. Jeleniogórska 4-6
60-179 Poznań
91,0
6.        
Szkoleniowiec Sp. z o.o.
Edukacja Przyszłości. Kursy doskonalące dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego
ul.Obornicka 229
60-650 Poznań
89,5
7.        
Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki
Dobry dyrektor - dobra placówka oświatowa
ul. Michałowo 15
61-314 Poznań
89,0
8.        
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EURONAUKA" Andrzej Czubaj
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim
ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wielkopolska
88,5
9.        
Powiat Złotowski
Kwalifikacje nauczycieli z socjoterapii szansą na lepsze jutro wychowanków MOS w Krajence
Al. Piasta 32
77-400 Złotów
86,5
10.    
Miasto Poznań/IV Liceum Ogólnokształcące
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
ul. Swojska 6
60-592 Poznań
82,0
11.    
VULCAN sp. z o.o.
Podnoszenie kwalifikacji ICT wielkopolskich oświatowców w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi oraz wspierania procesu dydaktycznego
ul. Kazimierska 15
51-657 Wrocław
81,5
12.    
Stowarzyszenie Instytut Zachodni
Fundusze dla oświaty - to proste
ul. Mostowa 27/05
61-854 Poznań
77,5