Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Planu komunikacji PO KL

data publikacji: 24-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 5 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa wersja Planu komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nowa wersja dokumentu dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Dokumenty dot. promocji EFS. Dodatkowo WUP w Poznaniu zawiadamia, iż wprowadzone zmiany nie obejmują Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.