Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 24-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 06 - 08 lipiec 2009 r. oraz 13 – 20 lipiec 2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe.

M-ce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych poprzez szkolenia przekwalifikowujące dla pracowników firmy Jaroma S.A.
Zakład Kształcenia Zawodowego Hanna Gąsiorowska
Al. Niepodległości 34, 63-200 Jarocin
108
2.
Kurs zawodowy dla osób odchodzących z rolnictwa
Szkolenia, Doradztwo Zawodowe Kwant sp. z o.o.
ul. Seneki 6, 60 - 461 Poznań
91,5
3.
Szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa po 45 roku życia
MAXIMUS POLSKA sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 143, 60-577 Poznań
83,5
4.
Elastyczna praca - telemarketer
NS Konsulting sp. z o.o
ul. Szwejka 9, 20-713 Lublin
81,5
5.
Telemarketer - mój nowy zawód
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
ul. Ułanów 33/5, 20 - 554 Lublin
80,5
6.
Otwarci na jutro
ATC Grupa
ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
78
 
 
7.
Rozwój usług turystycznych szansą dla osób z sektora rolniczego północnej Wielkopolski
Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
ul. Chrobrego 90, 87-100 Toruń
76
8.
Szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa z woj. wielkopolskiego
NS Konsulting sp. z o.o
ul. Szwejka 79, 20-713 Lublin
75
9.
Rachunkowość szansą na przekwalifikowanie
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/8a, 61 - 846 Poznań
73,5
10.
Zmiana Roli
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz
72