Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 po protestach

data publikacji: 27-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 13 – 15.07.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

M-ce
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Adres
Średnia
ocen
1
Miasto Poznań
Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego
Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
96,5
2
Gmina Malanów/Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie
RAZEM-DALEJ - Program aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie
Miłaczew 45a,
62-709 Miłaczew
83,5
3
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie
ul. 11 listopada 7a,
62-510 Konin
78,5
4
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zacznij od nowa - szkolenie zawodowe i doradztwo psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu Słupeckiego
Skrzynka 28,
62-402 Ostrowite
76