Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Płatniczych w wersji 2.1.5

data publikacji: 31-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z dniem 6 sierpnia br. Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 2.1.5. Aplikacja zawiera następujące zmiany w stosunku do wersji 1.0.4:

 1. umożliwiono wczytywanie do GWP plików XML zapisanych w nowej wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych skompresowanych do formatu ZIP oraz ZIP_POKL, 
 2. zablokowano możliwość ręcznej edycji danych w polach rozwijanych 2.2., 2.3 oraz 2.4, 
 3. umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polach 3.4 „w tym objęte pomocą publiczną” tabeli 4. „Postęp finansowy realizacji projektu”, 
 4. umożliwiono wprowadzanie wartości ujemnych w polu „(9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN)”, 
 5. poprawiono import harmonogramu do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13), 
 6. poprawiono import załącznika nr 1 do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13), 
 7. w tabeli 9. „Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego” ukryto pole „Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym”, 
 8. wprowadzono zmianę nazwy etykiety w tabeli 8. „Źródła sfinansowania wydatków” kolumna „od początku realizacji (PLN)” na „od początku realizacji (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN)”, 
 9. w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce „Źródła sfinansowania wydatków” dodano kolumnę o nazwie „kwalifikowalne po autoryzacji (PLN)”. Ponadto nazwę kolumny „w okresie rozliczeniowym” zastąpiono nową etykietą „rozliczone we wniosku (PLN)”, 
 10. w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce Projekt pole „w tym dofinansowanie UE” zostało zablokowane do edycji, 
 11. zmienione zostało logo w głównym oknie generatora, logo we wniosku wyeksportowanym do pliku PDF, podglądzie wydruku oraz wydruku.

Informuję dodatkowo, iż na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/generatory wnioskow/Strony/GeneratorWnioskówPlatniczych.aspx znajduje się informacja o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem narzędzia.