Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA 4.3.3)

data publikacji: 31-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła wersję 4.3.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (off-line; ostatnia cyfra „3” w numerze wersji oznacza numer kolejnego GWA-E). Program można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet. Nowa wersja GWA-E została wzbogacona o moduł automatycznego pobierania aktualizacji, który podczas uruchomienia narzędzia sprawdza, czy w sieci Internet dostępne są aktualizacje.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż przed złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet, w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu zrealizowania wydruku. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku do dofinansowanie projektu w ramach PO KL wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

Dodatkowo WUP w Poznaniu informuje, że na stronie http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx znajduje się informacja o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem narzędzia.