Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie KOP w ramach Działania 6.2 po protestach

data publikacji: 16-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.2./1/09 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, odbędzie się w dniu 21 września 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.