Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 17-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 sierpnia br. została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących element Systemu Realizacji PO KL. Jednolita wersja jest dostępna na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Program PO KL/ Ważne dokumenty. Zapisy nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL należy stosować w ramach konkursów ogłoszonych od dnia 15 września 2009 r.