Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Same sobie" – seminarium kobiet aktywnych i kreatywnych

data publikacji: 23-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 24 września 2009 roku odbędzie się bezpłatne seminarium pt.: „Same sobie” – seminarium kobiet aktywnych i kreatywnych, którego celem będzie pobudzenie aktywności organizacji kobiecych oraz podmiotów, którym zależy na dobru kobiet, w celu wypracowania ciekawych koncepcji działań na rzecz kobiet.

Seminarium organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu i kierowane jest w sposób szczególny do działaczek organizacji pozarządowych, w tym do organizacji z obszarów wiejskich, pracownic innowacyjnych przedsiębiorstw oraz przedstawicielek różnego typu szkół i placówek oświatowych z miasta Poznań oraz powiatów gnieźnieńskiego, śremskiego, poznańskiego, średzkiego i wrzesińskiego.

Program seminarium
10.00 - 10.15 Powitanie przybyłych gości oraz krótka prezentacja programu

GRUPA I Kobieta z obszarów wiejskich – jaka jest? Czego potrzebuje?
10.15 – 11.45 Problemy współczesnej kobiety wiejskiej – wspólna analiza problemów
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Co zrobić, aby było lepiej – wspólnie szukamy ciekawych pomysłów na poprawę sytuacji kobiet wiejskich – burza mózgów
13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.45 Razem łatwiej – budujemy partnerstwo na rzecz wsparcia kobiet wiejskich

GRUPA II – Młoda mama – mama potrzebuje – mama potrafi
10.15 – 11.45 Dom i dzieci, a praca – panel dyskusyjny na temat problemów młodej mamy
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Chcę być kochającą mamą i wzorowym pracownikiem – co można zrobić, aby ułatwić kobietom godzenie obu ról – burza mózgów – szukamy ciekawych rozwiązań
13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.45 Kobiety potrafią – budujemy partnerstwo na rzecz wsparcia młodych matek oraz godzenia życia osobistego i zawodowego

GRUPA III Obawy i potrzeby kobiet 45+
10.15 – 11.45 Analiza sytuacji kobiet 45+ - jakie ma problemy? Czego się obawia? Co potrafi?
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Co zrobić, żeby było łatwiej, lepiej? – szukamy pomysłów do działania, które poprawia sytuację kobiet 45+
13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.45 Budujemy partnerstwo na rzecz kompleksowego wsparcia kobiet 45+
15.45 – 16.00 Podsumowanie rezultatów seminarium

Seminarium odbywa się w budynku Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, przy ulicy Piekary 5, w salach P403, P404, P405. 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Punktem Informacyjnym RO EFS w Poznaniu pod numerem tel. 061 223-29-76 lub drogą e-mailową info_poznan@roEFS.pl. Zgłoszenia proszę przesłać mailem na adres e-mail: info_poznan@roEFS.pl.

Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium kobiet aktywnych i kreatywnych

Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.