Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.4

data publikacji: 21-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 21-27 sierpnia 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.4/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W związku z wyczerpaniem środków finansowych w I rundzie konkursowej projekt nie uzyskał dofinansowania.

Lp.
Nr wniosku
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Średnia
1.        
POKL.09.04.00-30-042/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Nauczyciel przyszłości! – podniesienie kwalifikacji nauczycieli Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu
ul. Fredry 13
61-701 Poznań
75,0