Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 21-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 27 lipca – 14 sierpnia 2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. Dofinansowanie otrzymują projekty do 5 miejsca na liście rankingowej (włącznie).

M-ce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
Akademia rozwoju - wsparcie outplacementowe dla wielkopolskich pracowników
LibrentHR Sylwia Szczepańska
ul. Wierzbowa 13,
62-090 Kiekrz
91
2.
Szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
"MAXIMUS POLSKA" Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 143,
60 - 577 Poznań
88
3.
NOWE PERSPEKTYWY szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
"Primatt" Mateusz Goliński
ul. Szkolna 1B,
62-001 Zielątkowo
86,5
4.
Reorientacja zawodowa rolników szansą na rynku pracy
Agro ABC Maciej Rogoziński
ul. Zawory 8A,
63-130 Książ Wielkopolski
84
5.
Nowe perspektywy dla osób wychodzących z rolnictwa
OSK "Junior" Robert Dolata
ul. Łanowa 9,
62-200 Gniezno
79,5
6.
Szkolenia - nowe możliwości dla osób odchodzących z rolnictwa
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.
ul. Winna 2,
61-658 Poznań
78,5
7.
Dostosowanie kwalifikacji osób odchodzących z rolnictwa dla potrzeb rynku pracy
"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska-Jenczyk
ul. Leśna 2,
64-840 Budzyń
76,5
8.
Szanse poza rolnictwem dla osób w subregionie leszczyńskim
Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
ul. Zdrojowa 14,
87 - 100 Toruń
74,5
9.
Rolniku - szkol się z nami
ABEROS s.c.
ul. R. Dmowskiego 85,
60-204 Poznań
69,5