Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3

data publikacji: 30-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 17.08.-03.09.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty na liście rankingowej.

Lp.
Beneficjent
Tytuł
 
Siedziba
Liczba
punktów
1. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie
ul. Kanclerska 31 60-327 Poznań
97,0
2. 
Edustacja.pl sp. z o.o.
Rozwój kwalifikacji przez całe życie
ul. Reymonta 29/2 60-791 Poznań
93,5
3. 
Verbum Sp. z o.o.
Kształcenie umiejętności informatycznych - zyskiem dla życia Wielkopolan
ul. Św. Marcin 59
61-806 Poznań
90,0
4. 
American Systems sp. z o.o.
Kliknij po wiedzę
ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno
86,0
5. 
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Wykształceni Wielkopolanie
ul. P. Mansfelda 4
 60-855 Poznań
82,0
6. 
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Szkolenia, Doradztwa i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.
Potencjał jednostki miarą regionalnego rozwoju
ul. Winna 2A
 61-658 Poznań
75,0
7. 
Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych. Piotr Jezierski
Liceum eksternistycznie - dlaczego nie! Program wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne.
os. Stefana Batorego 101
61-687 Poznań
72,5