Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca konkursów dla projektów innowacyjnych

data publikacji: 30-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkursy zaplanowane w ramach Priorytetu VIII oraz IX dla projektów innowacyjnych wdrażanych w trybie konkursowym nie zostaną ogłoszone w III kwartale br. (jak wynika z Planów Działania na rok 2009).

Instytucja Pośrednicząca dołoży wszelkich starań aby w/w konkursy zostały ogłoszone do końca października br.